MANİFESTO

Ahlakımızı öldüren ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesine müsaade etmemenin yollarını arayarak, Allah için bir niyet ile hareket ediyoruz. Bizler ideolojilerin peşinde savrulan bir nesil olmayıp, inancı ve değerleri ile kararlar alabilen nesillere, öncülük etmenin bilinci ile buradayız. Yaşadığımız dünyada kendisini düşünme hastalığından kurtularak, âdemiyetimizi yitirmeden yaşayabilmek, en büyük arzumuzdur. Hayatımızı dizayn etme hususunda, “biliyor olabilme” idrakini yalnızca fert olarak değil, toplum olarak kazanmanın mücadelesi içinde, geceyi gündüz kılarak, okuyan ve yazan insanlar olabilme şuurunun peşindeyiz.

İnsanlığın düşmanlığa muhabbet duyar olduğu bir dünyada, bizler adımızın duyulmasının ehemmiyetini zerre miskal taşımayarak, özümüzün gürleşmesini hayatımızın tüm aksiyonuna değişebilecek kadar gaye sahibiyiz. Bu bilinçle edebi hayatta da değerlerimizi, sayfalarımızda dile getirme gayreti içindeyiz.

Başkasının lakaytlığını ve fütursuzluğunu kendi tembelliğine özür kabul eden zihniyetin belirsizliği arasında kalmayacağımızı, içimizde parlayan yıldız tanesi hürriyeti, imanımızın bir özelliği sayarak, gökyüzünün mavi serinliğinde içimizi dolduran insan sevgisi ile yaşamak için buradayız!

Sayfa Dergisi